EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.


Adresaci studiów:

Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie finansami publicznymi uzyska przygotowanie z zakresu:nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, interdyscyplinarnego myślenia, powiązań między rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej, rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego, strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania majątkiem komunalnym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz zarządzania finansami publicznymi.

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).


Program studiów:

Forma zaliczenia:

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 222 godz.

Cena: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

 

  

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.