EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót 16-08-2016

Pierwsza pomoc

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy możemy to zapewnić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniem. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia, szybka reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego!

Misją naszego ośrodka jest zwiększenie świadomości na temat pierwszej pomocy i zdolności działania w każdych warunkach. Realizujemy to poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Istotą szkoleń przez nas prowadzonych są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią, reakcję w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo podczas szkolenia przygotowywane są pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i jak pomóc osobom poszkodowanym.

 

PROGRAM SZKOLENIOWY

1. Motywacja do udzielania pomocy.

Każdy z Nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pomocy innej osobie lub co gorsza potrzebować pomocy. Dlatego ważne jest uświadomienie każdego człowieka o wartości, jaką niesie ze sobą umiejętność udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacji zaistniałego zdarzenia.

2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.

Zobowiązanie do wezwania i udzielania pomocy.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy zakładzie.

3. Zasady wzywania pogotowia ratunkowego.

W tej części wykładu ratownik omawia prawidłowy i skuteczny sposób nawiązania kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i innymi służbami ratunkowymi. Instrukcje dotyczące zgłaszania wypadków .

4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.

Proste jak ABC:

5. Postępowanie z poszkodowanym w wyniku urazu.

Na tym etapie ratownik przedstawia sposoby układanie w pozycji bezpiecznej bocznej i etapy resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

6. Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia)

Rozpoznanie i wykonywanie ratunkowych.

7. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych, zakładowych.

Omówienie składu, wykorzystanie, prawidłowe rozmieszczenie apteczek w zakładach pracy - kontrole PIP i SANEPID.

8. Urazy.

Rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia, zmiażdżenia, przygniecenia, urazy klatki piersiowej, urazy i oparzenia oczu, oparzenia termiczne i chemiczne, oparzenia dróg oddechowych, porażenie prądem, odmrożenia, przegrzanie i wychłodzenie organizmu,

Rodzaje ran, sposoby opatrywania ran, unieruchamianie (usztywnianie) kończyn.

9. Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości.

10. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca.

11. Wypadki komunikacyjne:

Urazy komunikacyjne, metodytransportu poszkodowanego z miejsca wypadku, wyjmowanie z samochodu, pierwsza pomoc i utrzymanie poszkodowanego przy życiu.

12. Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne obejmują co najmniej 50% czasu całego kursu. Instruktorzy wykonują 2 pokazy instruktażowe każdego ćwiczenia, a następnie WSZYSCY kursanci po kolei wielokrotnie powtarzają ćwiczenie, aż do pełnego opanowania danej czynności. Wykłady prowadzone są na przemian z ćwiczeniami. Grupy ćwiczeniowe są nie większe niż 20 osób, dzięki czemu instruktorzy mogą przekazać wiedzę i doświadczenia każdemu uczestnikowi kursu. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu.

Do ćwiczeń wykorzystywany jest najwyższej jakości profesjonalny sprzęt oraz rekwizyty, takie jak:

Sprzęt medyczny (maska twarzowa, koc termiczny, rękawiczki, opatrunki, folia do resuscytacji).

 

Cena 1 100 zł/grupę do 15 osób

Cena 1 300 zł/grupę do 20 osób

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.