EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót 05-02-2018

Rekrutacja na studia podyplomowe

Studium Podyplomowe Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi zimową rekrutację na studia podyplomowe w obszarze edukacji, kultury, języka, praktyki społecznej, rozwoju osobistego, zdrowia, sportu i turystyki. W ofercie posiadamy między innymi następujące kierunki:

Ochrona danych osobowych - Nowość!

- Logopedia i higiena głosu
- Neurologopedia
- Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
  ze spektrum autyzmu
- Autyzm, pokrewne zaburzenia nastroju-edukacja i terapia
- Bezpieczeństwo i higiena prcy
- Neurodydaktyka i tutoring
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna
- Arterapia i terapia pedagogiczna
- Integracja sensoryczna
- Specjalista zajęć kreatywnych
- Technologia żywności i żywienie człowieka
- Biologia
- Geografia i ochrona środowiska
- Matematyka dla nauczycieli
- Doradztwo zawodowe
- Pomoc psychologiczna
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Logopedia
- Przygotowanie pedagogiczne
- Informatyka i zajęcia komputerowe
- Rachunkowość budżetowa
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika
- Rachunkowość i podatki od podstaw
- Zarządzanie oświatą
- Organizacja pomocy społecznej
- Chemia dla nauczycieli
- Administracja i zarządzanie finansami publicznymi
- Socjoterapia
- Wiedza o społeczeństwie
- Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
- Wychowanie do życia w rodzinie
- Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Do 100% dofinansowania na studia podyplomowe z KFS!
Planowany początek zajęć luty/marzec 2018 r
Zimowa rekrutacja trwa, do 28 lutego wpisowe 0 zł
Więcej informacji pod numerem telefonu 694-400-676 
Nie czekaj zapisz się już dziś!

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 71 09, technik@technik.slupsk.pl

Ważne!

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Wysokość dofinansowania z KFS:
• Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
• Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
• Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Kto może ubiegać się o środki KFS?
• Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
• Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
• Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
• Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

W 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Centrum Edukacyjnego Technik, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Planowane terminy rozpoczecia studiów podyplomowych w sesji zimowej

Nazwa kierunku SP

Planowany termin rozpoczęcia kierunku

Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna

2018-03-10

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

 

2018-03-10

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu.

Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju – edukacja i terapia.

BHP

2018-04-07

Neurodydaktyka i tutoring

2018-03-24

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 

 

 

2018-02-24

Pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna

Arteterapia i terapia pedagogiczna

Specjalista zajęć kreatywnych

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

2018-03-17

Zarządzanie gastronomią i dietetyka

Fitness i doradztwo żywieniowe

Biologia

2018-03-17

Matematyka dla Nauczycieli

2018-04-07

Doradztwo zawodowe

2018-02-24

Pomoc psychologiczna

2018-03-03

Edukacja dla bezpieczeństwa

2018-02-17

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

 

2018-03-24

Logopedia

2018-03-24

Przygotowanie pedagogiczne

2018-05-14

Rachunkowość budżetowa

 

 

2018-03-17

Rachunkowość i podatki od podstaw

Controling i rachunkowość zarządzania

Surdopedagogika

2018-02-24

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Zarządzanie nieruchomościami

2018-03-10

 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.