EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji psychospołecznej osoby niepełnosprawnej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

Adresaci:

Studiów skierowane są do osób pracujących na rzecz i/lub z osobami niepełnosprawnymi, m.in. pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, NGS-ów, pracowników przedsiębiorstw.

Korzyści dla słuchaczy:

Absolwent zdobędzie aktualną wiedzę w zakresie przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w szczególności regulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pozna sposoby ich aktywizacji oraz standardy pracy z osobą niepełnosprawną.

Ramowy program:

Niepełnosprawność jako czynnik ryzyka społecznego
Zdrowie i choroba
Starość i niepełnosprawność
Ustawodawstwo polskie i międzynarodowe wobec osób niepełnosprawnych
Asertywność – warsztaty
Coaching w pracy z osobą niepełnosprawną – warsztaty
Elementy pedagogiki specjalnej
Śmierć i umieranie
Deontologia zawodowa
Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością
Profilaktyka i rehabilitacja społeczna
Praca socjalna z osoba niepełnosprawną i zależną
Praca socjalna z niepełnosprawnym dzieckiem
Komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – warsztaty
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Społeczno-ekonomiczne konteksty niepełnosprawności
Prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami
Niepełnosprawny na rynku pracy
Niepełnosprawny jako sprawca i ofiara przestępstwa
Trzeci sektor wobec niepełnosprawności
Rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia
Diagnoza umiejętności funkcyjnych
Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Aktywizacja i rehabilitacja społeczna i zawodowa

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca podyplomowa

Ilość godzin: 200

Ilość semestrów: 3

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.