EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Andragogika. Edukacja dorosłych z elementami coachingu, mentoringu i e-learningu

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi. Studia przygotowują do wykonywania zawodu andragoga (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, nr zawodu 235101).

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe: nauczyciele placówek kształcenia dorosłych, szkół dla dorosłych, metodycy i konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, animatorzy kultury, edukatorzy, doradcy zawodowi, pracownicy placówek opieki dla dorosłych. Potencjalne miejsca pracy andragoga: Centrum Kształcenia ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, ośrodki szkoleniowe zakładów pracy, domy kultury, firmy szkoleniowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ludowe, Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, biura karier, różne szczeble edukacji (na stanowiskach pedagogicznych), działy szkolenia w zakładach produkcyjnych i usługowych, Instytucje edukacyjne np., muzea, ośrodki animacji kultury, Domy Pomocy Społecznej, fundacje, stowarzyszenia, kluby, np. Centrum Edukacji Obywatelskiej, instytucje rządowe, np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, redakcje portali edukacyjnych, działy marketingu i reklamy, biblioteki, teatry, kościoły.

Pogram studiów:

Podstawy andragogiki

Metody i techniki uczenia dorosłych

Wykorzystanie psychologii w kształceniu dorosłych

Trening podstawowych kompetencji andragoga

Warsztat pracy andragoga

Wstęp do mentoringu

Podstawy coachingu

Kształcenie e-learningowe

 

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa


Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz.

Cena: 4 500zł + 200zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.