EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Andragogika - Nowoczesne Formy Pracy z Uczniem Dorosłym

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

     Cel studiów

Celem programu jest prezentacja teoretycznych i metodycznych zagadnień związanych z edukacją dorosłych. Realizacja programu ma służyć rozwojowi refleksyjności na temat uczenia się dorosłych w odniesieniu do własnej osoby, będzie wsparciem dla własnego programu doskonalenia osobistego i zawodowego. Rozwinięte w trakcie kształcenia kompetencje uczestników mogą pomóc w efektywniejszej pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę oraz umiejętności dotyczące efektywnego organizowania procesu nauczania osób dorosłych z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce i metodyce nauczania. 

     Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli i wszystkich innych osób zajmujących się edukacją, rozwojem innych, uczeniem, trenerów, edukatorów i szkoleniowców chcących poznać nowoczesne metody pracy z uczniem dorosłym oraz udoskonalić własny warsztat pracy.

     Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy nie tylko nabędą aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych form i metod pracy z uczniem dorosłych ale również będą mieli szansę doskonalenia umiejętności i dokonania zmian w swoich sposobach nauczania, które zapewnią im lepszą efektywność nauczania, prowadzenia procesu uczenia się przez ich uczniów. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi i praktycznymi, pozwalającymi kształtować umiejętności i sprzyjającymi rozwojowi.

      Kadra

Specjaliści z zakresu andragogiki, neuropedagogiki, dydaktyki, trenerzy i edukatorzy, liderzy twórczej i kreatywnej edukacji. Autorzy programów edukacyjnych oraz podręczników dla nauczycieli uczniów dorosłych. Specjaliści i eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

      Ramowy program

Program studiów ma zapewnić uczestnikom nabycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym nauczaniem uczniów dorosłych opartym na najnowszych badaniach andragogicznych. Program studiów skupia się na praktycznych umiejętnościach pozwalających doskonalić skuteczność organizacji procesu nauczania uczniów dorosłych. Sposoby realizacji programu studiów opierają się na realizacji wykładów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, dyskusji, opracowywania projektów, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wizytami studyjnymi. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach.


Wybrane bloki przedmiotowe:

      Forma zaliczenia

      Ilość godzin: 188 / 2 semestry

      Cena: 3800 zł

      Zapisz się online

 

 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.