EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Asystent ucznia niepełnosprawnego

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Rozporzadzeniem Minister Edukacji Nardowej z dnia 24 lipca 2015 oku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a w szczególności nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych psiadających przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego, a także dla tych , którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie kształcenia specjalnego.

Program studiów

 1. Podstawy pedagogiki specjalnej.
 2. Prawidłowość rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 3. Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się.
 4. Psychologia rozwojowa. 
 5. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Praca z uczniem o zakłóconym rozwoju emocjonalnym i społecznym.
 7. Obniżony poziom intelektualny u ucznia.
 8. Zespół Aspergera.
 9. Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 10. Metodyka zajęć z dziećmi niedosłyszącymi, niedowidzącymi oraz niepełnosprawnością złożoną.
 11. Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 12. Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością.
 13. Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 14. Dydaktyka specjalna.
 15. Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego.
 16. Praktyka zawodowa.
 17. Seminarium dyplomowe.

Czas trwania: 3 semestry / 350 godz.

Cena: 3900zł + 200zł (wpisowe)

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.