EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Coaching

 

 COACHING

 

Czym jest Coaching?

 

Coaching to z natury rzeczy, zajęcie polegające na szukaniu rozwiązań. Koncentruje się na tym, co ludzie chcą osiągnąć i w jaki sposób, a nie na tym, kim byli lub są i co przydarzyło im się w przeszłości.

 

Coaching można  zdefiniować jako skupiony na szukaniu rozwiązań, zorientowany na rezultaty, systematyczny proces, w trakcie którego Coach ułatwi podopiecznym/pracownikom poprawę efektywności, jakości życia, pomaga w lepszym poznawaniu siebie oraz rozwoju pojedynczych osób i całych organizacji.

Do udziału w tak zdefiniowanym procesie rozwoju swojego potencjału coachingowego, chcemy Państwa serdecznie zaprosić

 

 

Cel warsztatów:

 

Celem dedykowanego Państwu  cyklu warsztatów jest rozwój /podwyższenie poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i przekonań  na temat skuteczności Modelu i narzędzi Coachingu Skoncentrowanego na Poszukiwaniu Rozwiązań / CSR/  oraz  ich implementację   na praktykę  zawodową w, zdefiniowanych przez Państwa,  obszarach rozwojowo/wsparciowych.

 

Adresaci:

 

Dedykowany jest Menedżerom poziomów zarządzania strategicznego, operacyjnego i wykonawczego, Liderom Zespołów chcącym wzmocnić swój kapitał umiejętności zarządzania potencjałem pracowników, Dyrektorom oraz Specjalistom HR widzącym w Coachingu narzędzie wsparcia dla rozwoju pracowników, wprowadzania zmian i właściwego  kształtowania relacji interpersonalnych w strukturach zarządczych swoich organizacji.

Adresowany jest do Doradców Zawodowych, Trenerów, Konsultantów, Pedagogów, chcących poszerzyć swoją perspektywę widzenia i rozumienia procesu pracy z ludźmi, w kierunku budowania ścieżek rozwoju, stanów rozwiązań i preferowanej przez nich przyszłości.

Został zaprojektowany w ten sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania osób, chcących wykorzystywać praktyczną wiedzę i umiejętności Coachingowe w swoich aktywnościach zawodowych, społecznych i osobistych.

 

 

Program warsztatów  dedykowany jest  grupie odbiorców poszukujących alternatywnych pomysłów i inspiracji do pracy z  ludźmi,  jak również tym, dla których ważny jest rozwój  potencjału osobistego –  poznawczej ciekawości w doświadczaniu nowych  umiejętności .

Zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą być Coachami i prowadzić formalne sesje oraz tym, którzy w swoich doświadczeniach zawodowych mogą i chcą korzystać z wybranych elementów Coachingu , mogących zwiększyć ich skuteczność w obszarach :

zarządzania,

motywowania,

doradztwa zawodowego,

rozwoju kompetencji trenerskich,

sprzedaży, 

 procesu nauczania.

 

W programie:

 

Jak diagnozować poziom zaawansowania kompetencyjnego podopiecznego/pracownika obszary oddziaływania Coacha

Jak efektywnie poprowadzić rozwojową sesję coachingową  w oparciu o CSR  - praktyczne przykłady + trening umiejętności prowadzenia sesji z podopiecznym/pracownikiem

Coach podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach  jako Instruktor, Trener, Facylitator – co decyduje o wyborze  strategii i narzędzi prowadzenia efektywnej sesji  w kierunku realizacji zaplanowanych kontraktem celów ilościowych i jakościowych w pracy z Podopiecznym/pracownikiem

3 kierunkowe style prowadzenia rozwojowych sesji coachingowych  :

 

Co uzyska słuchacz :

 

Poszerzy    wachlarz     swoich     dotychczasowych    doświadczeń w obszarze wiedzy,  umiejętności, postaw i przekonań  na temat prowadzenia  sesji coachingowych  w oparciu o model CSR -  Coachingu skoncentrowanego na Poszukiwaniu Rozwiązań

Określi swoje indywidualne preferencje i możliwości w obszarze sposobu prowadzenia sesji coachingowych

Dowie  się,  w  jaki  sposób  dopasować styl  pracy coachingowej   do  potrzeb podopiecznego i sytuacji determinujących wybór stylu

Będzie umiał określić  potencjał i etap rozwoju każdego ze swoich podopiecznych i  wykorzystać tę wiedzę do budowania strategii realizacji zakładanych celów rozwojowych

Pozna coachingowe metody i praktyczne  narzędzia wsparcia, które umożliwią mu przeprowadzanie rozwojowych  sesji coachingowych, w kierunku wzmacniania potencjału Podopiecznego i budowania stanów rozwiązań w miejsce orientacji i koncentracji na problemie.

Nauczy się skutecznie posługiwać 3 kierunkowymi stylami interwencji coachingowych  podczas prowadzenia sesji rozwojowych  z Podopiecznym/Podopiecznymi/podległymi pracownikami

Doświadczy praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności coachingowych w zaprojektowanych ćwiczeniach i sesjach informacji zwrotnej, doskonaląc swoje kompetencje i warsztat Coacha 

Poszerzy swoją wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka wykorzystując ją w, proponowanych na zajęciach, praktycznych sesjach treningowych 

Doświadczy indywidualnej i grupowej pracy superwizyjnej, otrzymując na bieżąco informacje zwrotne na temat postępów oraz obszarów do rozwoju, prowadząc swoje sesje coachingowe

Będzie pracował z praktykiem - doświadczonym Coachem i trenerem Coachingu skoncentrowanego na Poszukiwaniu Rozwiązań, dzielącym się swoją wiedzą, i praktycznym doświadczeniem zawodowym

 

Prowadzący:

mgr Dorota Jakowlew

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium dla Kadry Menedżerskiej na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła 3-letni licencjonowany kurs psychoterapii – podejście psychodynamiczne - pod kierunkiem profesora Aleksandrowicza w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje jako  Coach,  trener i wykładowca od ponad 20 lat.

Założycielka i właściciel Sopockiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej.

Posiada szczególnie bogate doświadczenie w pracy z ludźmi, zarówno zespołowej, , jak  i pracy indywidualnej pełniąc rolę  trenera. coacha, superwizora

Jest licencjonowanym – cerytyfikowanym  terapeutą i coachem podejścia Skoncentrowanego na roazwiązaniach -  Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod kierunkiem Luisa Alarcona  Ariasa.

Specjalizuje się w prowadzeniu, warsztatów szkoleniowych, treningów rozwoju osobistego oraz indywidualnych sesji coachingowych w obszarach : Sprzedaży Relacyjnej – w oparciu o podejście do Sprzedaży Skoncentrowanej na Poszukiwaniu Rozwiązań /SSR/, Zarządzania wizerunkiem – Personal Branding,  Zarządzania zespołem , opartych na innowacyjnym podejściu do pracy rozwojowej z ludźmi,  -    realizując indywidualne  projekty szkoleniowo – doradcze,  coachingowe, oraz, przede wszystkim wdrożeniowe,  głównie dla  poziomów zarządczych – strategicznych, operacyjnych, jak również   wykonawczych, dla różnych sektorów biznesu

Czas trwania 60 godz.

Koszt 1500 zł

10% rabatu dla studentów

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z Coachingu  w języku polskim i angielskim.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.