EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Cukiernictwo, Ciastkarstwo i Piekarnictwo

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 

» Wypełnij formularz zgłoszeniowy online «

 

Cel studiów:

Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, na kierunkach kształcenia zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów podyplomowych. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin naukowych. Oprócz przygotowania merytorycznego stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych.

Cel studiów:

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie. Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi. Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia. Doskonalenie umiejętności metodycznych.

Program studiów:

 1. Mikrobiologia żywności - 20h

 2. Podstawy chemii żywności oraz biochemii - 16h

 3. Higiena i toksykologia żywności - 12h

 4. Analiza i badanie surowców - 8h

 5. Surowce w produkcji cukierniczo-piekarskiej - 24h

 6. Nowoczesne materiały i techniki opakowań - 4h

 7. Technologia produkcji piekarniczej - 30h

 8. Technologia produkcji cukierniczej i ciastkarskiej - 30h

 9. Wyposażenie techniczne zakładów - 10h

 10. Promocja i sprzedaż w sieci - 12h

 11. Ekologia i ochrona środowiska - 6h

 12. Podstawy marketingu żywności - 8h

 13. Metodyka przedmiotowa - 60h

 14. Praktyka zawodowa - 100h

 15. Seminarium dyplomowe - 10h

 Forma zaliczenia:

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz.

Cena: 4 200zł + 200zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

 

» Cennik studiów podyplomowych «

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.