EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Doradztwo zawodowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 

» Wypełnij formularz zgłoszeniowy online «

 

Cel studiów:

Przygotowanie kadry do diagnozowania zapotrzebowania młodzieży na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej poprzez:

Adresaci studiów:

Adresatem studiów są pracownicy urzędów i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą, ośrodków wychowawczych, poradni specjalistycznych, czynni zawodowo nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Uprawnienia:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do pracy w charakterze:
• specjalisty w działach personalnych firm
• doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą
• doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, doradców w studenckich biurach karier,
• specjalisty w instytucjach rynku prac,
• doradcy zawodowego, biznesowego przy projektach unijnych,
• szkolnego doradcy zawodowego.
Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110). Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114). Absolwenci, którzy posiadają uprawnienia do nauczania przedmiotów, razem ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe uzyskują kwalifikacje do pracy jako szkolni doradcy zawodowi.
Osobom, które posiadają wyższe wykształcenie i 36 - miesięczny staż na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej doradcy zawodowego II stopnia.

Ramowy program studiów:

PODSTAWY MERYTORYCZNE DORADZTWA ZAWODOWEGO

KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE DORADCY ZAWODOWEGO

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Seminarium dyplomowe

 

Czas trwania studiów: 350h / 3 semestry

Cena: 3 600zł + 200zł (wpisowe)

 

» Cennik studiów podyplomowych «

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.