EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Edukacja dla bezpieczeństwa i Zarządzanie kryzysowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 

» Wypełnij formularz zgłoszeniowy online «

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach i placówkach oświatowych. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Poza tym wykazuje się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent jest zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych).
 
Adresaci studiów:

nauczyciele szkół, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
woluntariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
absolwenci uczelni wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.


Korzyści dla studentów:

Uczestnicy studiów nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, metod nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa". 
W trakcie studiów słuchacze uczestniczą dodatkowo w szkoleniu niezbędnym do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 139 poz. 1132). 
Ważnym atutem jest aktualny, dostosowany do najnowszej podstawy programowej program kształcenia. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć na każdym etapie edukacyjnym.
 
Uzyskane uprawnienia:

Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w tym również do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Program studiów:

Zagrożenia - rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
Zarządzanie w zagrożeniach specjalnych
Zagrożenia w czasie wojny i w czasie pokoju
Zarządzanie służbą zdrowia w zagrożeniach specjalnych
Pierwsza pomoc przedlekarska
Działania ratownicze w przypadku zagrożeń życia i zdrowia 
Podstawy prawne działania służb ratowniczych i innych w sytuacjach zagrożeń
Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych
Anatomia i fizjologia człowieka
Zaburzenia psychiczne w masowych katastrofach. Zespół stresu pourazowego
Systemy zarządzania i reagowania kryzysowego w ramach RP
Systemy ISO, a sytuacje kryzysowe- wybrane zagadnienia
Zarządzanie logistyką
Zagrożenia biologiczno - chemiczne
Struktury obronności Państwa i system obrony cywilnej
Postawy bezpieczeństwa Państwa. Siły zbrojne RP
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwepidemiologiczna
Seminarium dyplomowe
Metodyka przedmiotowa 
Praktyka 

 
Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/ 380 godz.

Cena: 3600 zł + 200 zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

» Cennik studiów podyplomowych «

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.