EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Edukacja i rehabilitacja Osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Adresaci studiów:

osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie,nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonymi umysłowo) w szkołach, innych placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Oligofrenopedagogiki", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do współpracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych.

Program studiów:

Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Podstawy psychologii rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rewalidacja indywidualna
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka wychowania dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka wychowania w internacie
Nauczanie i wychowanie integracyjne
Aktywne formy pracy oraz aktywizujące metody nauczania w szkolnictwie specjalnym
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praktyki
praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 360 godz. (260 +100 godz. praktyk)

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.