EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Eksploatacja, remonty i utrzymanie obiektów budowlanych

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy budowlanej do odpowiedzialnego zarządzania, bezpiecznego eksploatowania, fachowego remontowania, specjalistycznego wzmacniania i profesjonalnego utrzymania obiektów budowlanych.

Adresaci studiów:
Zarząd i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów:
Student zdobędzie umiejętność prawidłowej oceny stanu technicznego budynku, będzie potrafił zidentyfikować występujące problemy w eksploatacji, rozwiązywać trudności techniczne występujących w budynku, a także pozna obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, posiądzie umiejętność prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnik opanuje określenia dotyczące realizacji takie jak naprawa, wzmocnienie, remont, modernizacja, przebudowa itp. Kolejnym atutem studiów jest możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu doboru i wykonania wzmocnień elementów budynku.

Wykładowcy:
Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowe.

Program studiów:

• Eksploatacja budynków
• Charakterystyka budynków wykonanych w różnych technologiach
• Prowadzenie książki obiektu budowlanego
• Przyczyny i rodzaje uszkodzeń elementów budynku
• Roboty rozbiórkowe
• Zarządzanie nieruchomościami
• Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
• Technologie stosowane przy wzmacnianiu konstrukcji
• Planowanie, przygotowanie i organizacja prac remontowych
• Termomodernizacja obiektów budowlanych
• Wzmacnianie podłoża gruntowego
• Wzmacnianie i przebudowa fundamentów
• Wzmacnianie murów
• Wzmacnianie konstrukcji stalowych
• Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych
• Wzmacnianie mostów
• Eksploatacja obiektów zabytkowych
• Kosztorysowanie
• Metody badań diagnostycznych
• Ocena stanu technicznego
• Instalacje sanitarne i p. poż.

Forma zaliczenia studiów:

Liczba godzin: 180

Czas trwania studiów: 2 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.