PL
powrót

Technik BHP

Technik BHP


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty:

 

Forma zaliczenia: praca semestralna z każdego przedmiotu oraz egzamin ustny

Czas trwania: Nauka na tym kierunku trwa trzy semestry

Wymagane dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

podanie o przyjęcie do szkoły,

3 zdjęcia format 3,5 x 4,5 cm,

ksero dowodu osobistego.

xd

Download offer

For teachers For teachers
h and safety training in 2016 h and safety training in 2016
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.