EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Florysta

FLORYSTA

Jest to osoba, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem różnych form dekoracji roślinnych oraz obrotem materiałem florystycznym.

Do jej zadań należy:

 • projektowania dekoracji roślinnych
 • wykonywania dekoracji roślinnych
 • przechowywania materiału florystycznego
 • pielęgnowania roślinnego materiału florystycznego
 • prowadzenia sprzedaży materiału florystycznego oraz kompozycji roślinnych
 • wykorzystywania instrumentów „marketing mix” w działalności florystycznej

Do podstawowych obowiązków florysty należy, m.in.: przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowy materiałów florystycznych, w hotelach oraz przedsiębiorstwa dbających o dekorację swych wnętrz. Mogą prowadzić firmę florystyczną.

Miejscem pracy zazwyczaj jest kwiaciarnia/firma florystyczna. Ponieważ jest to zawód usługowy wykonywanie pracy łączy się z kontaktami z klientami. Na stanowisku często obowiązuje nienormowany system pracy ze względu na okresy zwiększonej ilości zamówień realizowanych w krótkim okresie czasu. Florysta ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pożądane cechy:

 • wyobraźnia przestrzenna
 • wyobraźnia plastyczna
 • poczucie estetyki
 • zainteresowania plastyczne i przyrodnicze
 • spostrzegawczość
 • umiejętność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • zdolność do syntezy i analizy informacji
 • cierpliwość i dokładności przy wykonywaniu czynności wymagających precyzji
 • wytrwałość i systematyczność
 • zamiłowanie do porządku
 • zdolności organizatorskie
 • uczciwość
 • życzliwość, zrównoważenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • zdolność do empatii
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • umiejętność pracy pod presją
 • chęć ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • alergie
 • daltonizm
 • choroby układu krążenia, oddechowego
 • ograniczenia ruchu

Certyfikacji podlegają umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe, uczestnicy szkolenia nauczą się kreować wizualną oprawę uroczystości i imprez oraz kompleksową dekorację wnętrz. Nabędą wiedzę dotyczącą wykorzystywania w swojej pracy zasad kompozycji plastycznej oraz sposobów zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wnętrz i zasad obrotu materiałem florystycznym.

Poprzez praktykę poznają sposoby wykonywania projektów dekoracji roślinnych, przygotowywania materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji. Pod okiem fachowców nabędą umiejętności wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu, utrwalania roślin różnymi metodami, pakowania i transportu gotowych kompozycji, stylizacji wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych. Dzięki umiejętności korzystania z komputera i Internetu będą w stanie na bieżąco śledzić nowości i światowe trendy w tym zakresie. Umiejętność komunikacji w językach obcych umożliwi dokształcanie i doskonalenie zawodowe, ułatwi udział w imprezach o charakterze międzynarodowym oraz wymianę doświadczeń. Będą w stanie samodzielnie przygotować wystawę. Posiadając takie przygotowanie, jak również zmysł artystyczny i zamiłowanie do roślin, można pomyśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3432)

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • 40 godzin teorii
 • 45 godzin praktyki
 • 25 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego
 

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 180 minut - część praktyczna

program szkolenia

 

 1. Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki
  1.1 Historia dekoracji roślinnych w poszczególnych epokach historycznych
  1.2 Obyczaje i tradycje w kulturze związane z roślinami
  1.3 Cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, podział powierzchni/przestrzeni, nastrój, symbolika)
  1.4 Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego
 2. Materiałoznawstwo florystyczne
  2.1 Materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin)
  2.2 Nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki)
 3. Estetyczne podstawy florystyki
  3.1 Wiedza o barwie (właściwości barw, systemy porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, harmonia, dobór barw w pracach florystycznych)
  3.2 Cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego (kryteria wyboru materiału florystycznego, charakterystyka materiału florystycznego)
  3.3 Zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, kryteria wyboru porządku oraz formy)
  3.4 Style kompozycji florystycznych (styl dekoracyjny, styl graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny)
  3.5 Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza otoczenia, elementy dokumentacji projektowej)
 4. Kompozycje florystyczne
  4.1 Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych
  4.2 Przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji florystycznych
  4.3 Techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, technika układania w gąbce florystycznej, technika obsadzania) inne techniki: szynowanie, watowanie, przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, drutowanie
  4.4 Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania bukietów)
  4.5 Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, zasady wykonywania kompozycji w naczyniu)
  4.6 Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja stołu)
  4.7 Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych)
  4.8 Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, dekoracja trumny, dekoracja urny)
  4.9 Kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami doniczkowymi)
  4.10 Kompozycje okolicznościowe (specyficzne w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne)
  4.11 Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych
 5. Marketing we florystyce
  5.1 Rynek florystyczny
  5.2 Elementy marketing mix
  5.3 Florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich zachowanie, prowadzenie rozmowy z klientem)
  5.4 Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki reklamy)
  5.5 Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, zastosowanie filtrów)
  5.6 Malowanie i wypełnienia (malowanie narzędziem pędzel, zmiana parametrów malowania, wykorzystanie gotowych wzorów pędzla, wypełnienie obrazu kolorem, gradientem, tworzenie własnych gradientów)
  5.7 Retusz obrazu (zastosowanie dostępnych narzędzi oraz technik wykorzystywanych do retuszu, wymazywanie narzędziem gumka, wykorzystanie dostępnych narzędzi w retuszu i modyfikacji fotografii)
  5.8 Tworzenie nowych obiektów (wpisywanie tekstu i jego edycja, rysowanie obiektów geometrycznych, korzystanie z gotowych kształtów)
  5.9 Przekształcanie obiektów (swobodne przekształcanie ścieżki, skalowanie, obracanie, pochylanie, odbijanie, zniekształcanie, zawijanie, tworzenie perspektywy)
 6. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
  6.1 Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego (ustawienie wyświetlania okien i narzędzi, zarządzanie położeniem i wyglądem okien aplikacji)
  6.2 Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów wektorowych (otwieranie istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o określonych parametrach, edycja parametrów obrazu, zapisywanie obrazów)
  6.3 Tworzenie obiektów wektorowych (rysowanie figur geometrycznych, podstawowe operacje na obiektach, transformacje obiektów, zmiana właściwości obiektów, tworzenie złożonych obiektów, operacje na krzywych)
  6.4 Wprowadzanie i edycja tekstów (różnica pomiędzy tekstem ozdobnym a akapitowym, wprowadzanie i modyfikacje tekstu)
 7. Animacja obiektów
  7.1 Omówienie narzędzi i obszaru roboczego
  7.2 Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne narzędzia
 8. Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie
  8.1 Przygotowanie obrazów do druku (podstawowe zasady związane z drukowaniem grafiki, rodzaje papieru i techniki druku, wybór modelu barw i rozdzielczości, eksport grafiki do formatów powszechnie wykorzystywanych na potrzeby druku, ustawienia druku i drukowanie)
  8.2 Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu (formaty plików na stronach WWW, podstawowe zasady związane z tworzeniem grafiki na potrzeby Internetu, wysyłanie wiadomości do adresata ukrytego, odbieranie wiadomości)
 9. Załączniki (dodawanie załączników, odbieranie załączników)
  9.1 Ustawienia parametrów dla wiadomości (priorytet wiadomości, opcja potwierdzenia otrzymania wiadomości)
 10. Usługi dostępne za pomocą Internetu
  10.1 Portale aukcyjne (przykłady portali aukcyjnych, zakładanie konta na portalu aukcyjnym, udział w licytacji)
  10.2 Usługi online (rezerwacja biletów, zakupy)
  10.3 Mapy (przykłady map, przeglądanie map)
 11. Komunikacja
  11.1 Fora internetowe (przeglądanie, udział we forach internetowych)
  11.2 Czaty (przeglądanie, udział w czatach)
  11.3 Komunikatory internetowe (instalacja komunikatorów, logowanie, pozyskiwanie znajomych, rozmowa)
  11.4 Urządzenia służące do wideokonferencji (przykłady oprogramowania służącego do wideokonferencji, używanie oprogramowania do wideokonferencji
xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.