EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Gerontologia z Profilaktyką i Promocją Zdrowia

 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych  w Słupsku

 

Studia podyplomowe z Gerontologii z profilaktyką i promocją zdrowia stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny i polityki społecznej. Kierunek ten został stworzony w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne, zgodnie z danymi statystycznymi wskazującymi na proces starzenia się społeczeństw całej Europy i wydłużania średniej długości życia człowieka. W konsekwencji zmian demograficznych będzie tworzonych coraz więcej miejsc pracy dla osób specjalizujących się w gerontologii, a mniej dla chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Mamy do czynienia z odwracaniem się piramidy: przy ujemnym przyroście demograficznym maleje liczba dzieci i młodzieży w stosunku do osób powyżej 60 roku życia. Tym samym istnieje potrzeba uzyskiwania kwalifikacji w obszarze do tej pory niedocenianym lub pomijanym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką trzeciego wieku i/lub pracujących z seniorami bądź chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności. Zadaniem stawianym przed osobami pracującymi z seniorami jest poprawienie jakości ich życia, niekiedy kilkadziesiąt lat będących na emeryturze. Dlatego w programie znajdują się przedmioty zarówno z pedagogiki, jak i psychologii i medycyny. Słuchacze uzyskają wsparcie merytoryczne od wykładowców i praktyków z bogatym doświadczeniem. Nie zabraknie również zagadnień o charakterze praktycznym, przygotowujących do aktywizowania seniorów na rzecz swojej grupy bądź społeczności w postaci wolontariatu czy promowania aktywnego, zdrowego trybu życia.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci studiów podyplomowych z Gerontologii mają szansę na znalezienie pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, osiedlowych/gminnych klubach seniorów, placówkach kulturalnych i ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do seniorów, w projektach skierowanych do osób starszych.

Program studiów:

Absolwenci studiów podyplomowych z Gerontologii z profilaktyką i promocją zdrowia  staną się specjalistami, wyposażonymi w niezbędną wiedzę i nadrzędne umiejętności potrzebne do pracy z seniorami. W tym celu zaplanowano zajęcia, zarówno o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym. W programie wyodrębniono trzy kluczowe obszary tematyczne:

1. Gerontologia (aspekt społeczno-kulturowy) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

2. Polityka społeczna (aspekt pomocy społecznej) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

3. Medycyna (aspekt medyczny) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

W celu przygotowania słuchaczy do działań praktycznych w programie zaplanowano również realizację Projektu wolontariackiego.

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 230 godz.

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

Cena: 3400 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.