EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Historia, Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z przedmiotów "Historia", "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz "Wiedza o społeczeństwie"
w szkołach. W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w., elementów gospodarki, komunikacji społecznej oraz mechanizmów życia społecznego. W ramach poszczególnych bloków omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii, wprowadzenia do filozofii społecznej tym różnych teorii demokracji, a także poruszane są zagadnienia pedagogiczno - psychologiczne
i seksuologiczne.

Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.
 
Adresaci studiów:

Nauczyciele z wykształceniem wyższym chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Historia,  Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie. Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Wychowania do życia
w rodzinie", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).
 
Forma zaliczenia:

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 809 godz. dydaktycznych oraz 180 godz. praktyki

Koszt: 5400 zł

Zapisz się online!

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.