EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Logopedia

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy,wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych kierunków:

z przygotowaniem pedagogicznym

Dodatkowe kwalifikacje

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Treść rozporządzenia:

4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej. 
Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Zasady naboru:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program studiów:

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy 

Czas trwania studiów: 3 semestry/450godz.

Cena: 4500 zł

Zapisz się online

Uzupełniający IV semestr obejmuje:

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy 

Czas trwania studiów: 1 semestr/150godz

Cena: 1500 zł

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.