EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Logopedia z Emisją i Higieną Głosu

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Tematyka Studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do diagnozowania i prowadzenia ogólnej terapii zaburzeń mowy, ćwiczeń z zakresu emisji i higieny głosu oraz wspomagania dzieci
z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Tak przygotowani absolwenci będą mogli pracować w Poradniach Logopedycznych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Szkołach Specjalnych, Szkołach Ogólnodostępnych jak również w żłobkach i przedszkolach.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi, oraz doświadczeni logopedzi z różnych placówek oświatowych i służby zdrowia.

Rodzaj studiów podyplomowych: kwalifikacyjne ( III sem. )

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych, którzy kończą studia II stopnia (zaliczyli pierwszy rok studiów)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.

Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MENiS. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi.

Studia nadają nowe kwalifikacje, absolwenci kierunków pedagogicznych po ukończeniu studiów mogą zająć m.in. stanowisko nauczyciela logopedy, pozostałe osoby mogą ubiegać się o takie stanowisko po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

III semestry – 450 h                                                                                                                                                    Praktyka – 60 h

Rodzaj studiów podyplomowych: kwalifikacyjne ( IV sem uzupełniający )

Adresat studiów:
SEMESTR IV (dodatkowy) przewidziany jest dla absolwentów poprzednich edycji Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu (trzysemestralnych) ukończonych na UKW oraz trzysemestralnych podyplomowych studiów z zakresu logopedii ukończonych na innych uczelniach (przy jednoczesnym uzupełnieniu za dodatkową opłatą różnic programowych).
W przypadku absolwentów studiów podyplomowych innych uczelni o przyjęciu na studia w ramach IV semestru każdorazowo decyduje Kierownik Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu, po analizie programu ukończonych wcześniej studiów podyplomowych i możliwości realizacji przedmiotów wynikających  z różnic programowych.

I semestr uzupełniający – 150 h                                                                                                                                  Praktyka – 65h

Forma zaliczenia studiów:

• Praca dyplomowa
• Egzamin końcowy

Liczba godzin: 450 (w tym 60 godzin praktyk)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

Koszt: 3900 zł + (200 zł wpisowego)

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.