EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Nabycie lub weryfikację świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji bądź dozoru urządzeń, instalacji i sieci

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci

Weryfikacja wiedzy/ nabycie uprawnień od podstaw

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i cel szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o nabycie lub weryfikację świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (E) bądź dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci.

2. Korzyści dla osób z uczestnictwa w szkoleniu.

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnicy nabędą świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.

3. Uczestnicy

Szkolenie obejmować będzie pracowników wykonujących prace na stanowisku dozoru i eksploatacji
w zakresie:

II. TERMIN SZKOLENIA, PŁATNOŚCI, GWARANCJI CENY

  1. Termin i miejsce szkolenia dogodne dla Zamawiającego.
  2. Termin płatności – do 30 dni od daty wystawienia poprawnej faktury VAT.
  3. Gwarancja niezmienności cen szkolenia przez okres 12 miesięcy.

III. METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

IV. PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat zajęć

Liczba godz. teorii

1.

Podstawowe przepisy i normy obowiązujące przy eksploatacji urządzeń.

0,5

2.

 

Zasady i warunki techniczne budowy i działania urządzeń; zasady eksploatacji urządzeń.

2,5

3.

Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, konserwacji  i napraw, oraz prac montażowych; organizacja miejsca pracy przy urządzeniach  zgodnie z wymogami bhp.

2

4.

Działania profilaktyczne oraz organizacja akcji na wypadek pożaru.

0,5

6.

Sprzęt ochronny. Udzielanie pierwszej pomocy, przy porażeniu prądem elektrycznym.

0,5

7.

Egzamin.

2

Razem:

8

V. KOSZT SZKOLENIA ZAKMKNIĘTEGO

+  koszt egzaminu kwalifikacyjnego eksploatacja  lub dozór  – 175,00* zł

Szkolenia i egzaminy zwolnione z podatku VAT.

V. CENA OBEJMUJE

VI. DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY

  1. Możliwość realizacji nw. szkoleń w języku angielskim

Wyznaczenie dedykowanego opiekuna całościowo odpowiedzialnego za współpracę pod względem merytorycznym i organizacyjnym

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.