EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Neurodydaktyka z Tutoringiem

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów: 
• przeprowadzenie własnej analizy biostrukturalnej
• wykorzystanie analizy biostrukturalnej w procesach zarządzania uczniem, procesem oświatowym, nowatorskich technikach nauczania i koncentracji
• Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem
• Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się)
• Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczniów
• Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się

Adresaci: 
Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i zarządzający wszystkimi typami szkół, chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się i poznać zasady planowanie zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki.

Korzyści dla studentów:
a) Poznanie zasad neurometodyki – metodyki przyjaznej mózgowi i organizacji procesu edukacyjnego, który nie niszczy motywacji z jaką uczniowie przychodzą do szkoły.
b) Nauka planowania lekcji i doboru materiału dydaktycznego w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem.
c) Zapoznanie się z wiedzą dotyczącą neurobiologii i badań nad mózgiem.
d) Nabycie umiejętności selekcji i doboru materiałów dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie.
e) Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do odpowiedniego przekazu materiału dydaktycznego.
• Dodatkowo: międzynarodowy certyfikat STRUCTOGRAM®

 

Program studiów:
1. Neurobiologia
Podstawy badań nad układem nerwowym.
Mózg najbardziej skomplikowany narząd.
Biologiczne podstawy działania mózgu. Mózg a podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka.

2. Podstawy Neuropedagogiki (PNP)
Zasady nauczania przyjazne mózgowi
Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
Neuroplastyczność
Mózg jako organ społeczny
Rozwój mózgu w pierwszych latach życia
Wnioski płynące z neuropsychologii

3. Neurometodyka (NM)
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Wzbogacone środowisko edukacyjne
Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
Wpływ metod nauczania na efektywność uczenia się
Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia?
Ocenianie przyjazne mózgowi
Interakcje a efektywność nauczania
Kreatywność i autonomia w szkole
Metody aktywne jako wiodący typ pracy

4. Komunikacja międzyludzka
Role empatii
Jak budować pww ucznia
Jak radzić sobie z emocjami
Inteligencja emocjonalna.
Siła wewnętrzna.
Asertywność.

5. Tutoring (TT)
Wprowadzenie do tutoringu
Organizacja tutoringu szkolnego
Podstawowe narzędzia tutorskie
Przypadki tutorskie. Praca metodą case study.
Konsultacje tutorskie dla studentów, ew. wizyta studyjna w szkole tutorskiej
Forma zaliczenia - przygotowanie programu wdrożeniowego tutoringu w konkretnej szkole ew. opis konkretnego przypadku tutorskiego.

6. Technologie w nauczaniu hybrydowym (TNH)
Praca z platformami e-learningowymi
Wykorzystanie materiałów z Internetu do realizacji celów z podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
Zaliczenie: realizacja bloga edukacyjnego z wykorzystaniem multimediów

7. Warsztaty animacji Poklatkowej (WAP)
Wykorzystanie prostych technik filmowych w procesie edukacji
Atrakcyjna lekcja: edukacja środkami audiowizualnymi
Zaliczenie: realizacja projektu animacji

8. Edukacja filmowa (EF)
Film w procesie kształcenia-edukacja środkami audiowizualnymi
Organizacja projektów filmowych w placówce kulturalnej, scenariusz zajęć.
Zwiększanie kompetencji filmoznawczych
Prawa autorskie w edukacji
Zaliczenie: oddanie projektu filmowego

9. Analiza biostrukturalna - STRUCTOGRAM®
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
Analiza biostrukturalna
Wykonanie testu i jego interpretacja
Akceptacja własnej biostruktury
Wykorzystanie własnego potencjału

10. Neurotrening w edukacji - nowe ścieżki rozwoju
Wprowadzenie do treningu uważności w pracy z dzieckiem . Podstawy teoretyczne. Implikacje praktyczne.
Uważność jako jedno z narzędzi w praktyce neurodydaktyka.
Neurotechnologie w pracy z dziećmi
Neurofeedback
Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni

Forma realizacji zajęć :
• Wszystkie zajęcia realizowane są w formie wykładów i zajęć praktycznych przyjaznych mózgowi. Studia przypadków, analiza biostrukturalna, testy, case’y).

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 160

Forma zaliczenia:
• Realizacja projektów przedmiotowych.
• Plan, przykładowy scenariusz zajęć neurodydaktycznych

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.