EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Neurodydaktyka z Tutoringiem

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Główny cel studiów to poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Bogaty program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanie i doświadczenie podstaw neurometodyki. Ich stosowanie zapewnia ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  motywuje uczniów do myślenia. Doświadczeni Praktycy podzielą się wiedzą z zakresu wykorzystania w terapii i edukacji kart metaforycznych, myślenia wizualnego, technik pracy opartych o nauczanie polisensoryczne i teorię inteligencji wielorakich, a także najnowszych rozwiązań z zakresu neurotechnologii. Osobny moduł umożliwi Słuchaczom zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym i ucznia wybranych narzędzi  terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu.

Osobny moduł umożliwi Słuchaczom zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym i ucznia wybranych narzędzi  terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

Korzyści dla studentów:

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program studiów:

1. Neurobiologia
Podstawy badań nad układem nerwowym.
Mózg najbardziej skomplikowany narząd.
Biologiczne podstawy działania mózgu. Mózg a podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka.

2. Podstawy Neuropedagogiki (PNP)
Zasady nauczania przyjazne mózgowi
Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
Neuroplastyczność
Mózg jako organ społeczny
Rozwój mózgu w pierwszych latach życia
Wnioski płynące z neuropsychologii

3. Neurometodyka (NM)
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Wzbogacone środowisko edukacyjne
Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
Wpływ metod nauczania na efektywność uczenia się
Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia?
Ocenianie przyjazne mózgowi
Interakcje a efektywność nauczania
Kreatywność i autonomia w szkole
Metody aktywne jako wiodący typ pracy

4. Komunikacja międzyludzka
Role empatii
Jak budować pww ucznia
Jak radzić sobie z emocjami
Inteligencja emocjonalna.
Siła wewnętrzna.
Asertywność.

5. Tutoring (TT)
Wprowadzenie do tutoringu
Organizacja tutoringu szkolnego
Podstawowe narzędzia tutorskie
Przypadki tutorskie. Praca metodą case study.
Konsultacje tutorskie dla studentów, ew. wizyta studyjna w szkole tutorskiej
Forma zaliczenia - przygotowanie programu wdrożeniowego tutoringu w konkretnej szkole ew. opis konkretnego przypadku tutorskiego.

6. Technologie w nauczaniu hybrydowym (TNH)
Praca z platformami e-learningowymi
Wykorzystanie materiałów z Internetu do realizacji celów z podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
Zaliczenie: realizacja bloga edukacyjnego z wykorzystaniem multimediów

7. Warsztaty animacji Poklatkowej (WAP)
Wykorzystanie prostych technik filmowych w procesie edukacji
Atrakcyjna lekcja: edukacja środkami audiowizualnymi
Zaliczenie: realizacja projektu animacji

8. Edukacja filmowa (EF)
Film w procesie kształcenia-edukacja środkami audiowizualnymi
Organizacja projektów filmowych w placówce kulturalnej, scenariusz zajęć.
Zwiększanie kompetencji filmoznawczych
Prawa autorskie w edukacji
Zaliczenie: oddanie projektu filmowego

9. Analiza biostrukturalna - STRUCTOGRAM®
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
Analiza biostrukturalna
Wykonanie testu i jego interpretacja
Akceptacja własnej biostruktury
Wykorzystanie własnego potencjału

10. Neurotrening w edukacji - nowe ścieżki rozwoju
Wprowadzenie do treningu uważności w pracy z dzieckiem . Podstawy teoretyczne. Implikacje praktyczne.
Uważność jako jedno z narzędzi w praktyce neurodydaktyka.
Neurotechnologie w pracy z dziećmi
Neurofeedback
Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni

Forma realizacji zajęć:

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie wykładów i zajęć praktycznych przyjaznych mózgowi. Studia przypadków, analiza   biostrukturalna, testy, case’y).

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa -  przykładowy scenariusz zajęć neurodydaktycznych

Czas trwania studiów: 2 semestry;

Liczba godzin: 184 

Cena:  4 000 zł + 200zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.