EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Nowe Perspektywy

Projekt

"Nowe perspektywy"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Aktywna integracja

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu: 881.868,75 zł

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowai społeczna 60 osób bezrobotnych

z gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska,Główczyce, Kępice, Potęgowo i Smołdzino

w okresie 01.10.2018 - 29.02.2020 r.

Grupa docelowa

W Projekcie przewidziano udział 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (42 kobiet, 18 mężczyzn) wtym:

Zakres wsparcia

Uczestnicy/czki (60 osób) zostaną skierowani/e na następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 1 godzin na Uczestnika/czkę).
  2. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 2 godzin na Uczestnika/czkę).
  3. Aktywna integracja UP o charakterze społecznym:

           Pośrednictwo pracy:

       Szkolenia grupowe  w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji      zawodowych:

            Staż zawodowy:

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt technik@technik.slupsk.pl
mgr Kazimierz Duda (Koordynator projektu).

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.