EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych

1. Cel i ogólny zakres tematyczny szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dźwigi oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów towarowych
i towarowo-osobowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

- znajomością budowy dźwignicy,

- umiejętnością obsługi,

- znajomością przepisów dozoru technicznego,

- znajomością przepisów BHP.

2. Wymagania wobec kandydatów

  1. Ramowy program nauczania:

Lp.

Temat zajęć

Liczba godz. teorii

1.

Wiadomości o dozorze technicznym

2

2.

Budowa dźwigów –widomości ogólne

1

3.

Budowa dźwigów –część mechaniczna

1

4.

Budowa dźwigów – część elektryczna

1

5.

Obowiązki i zadania dźwigowego. Awarie i wypadki.

1

6.

Zagadnienia bhp. Udzielanie pomocy przedlekarskiej

1

7.

Zajęcia praktyczne

1

Razem:

  8

 
  1. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia

Do uzgodnienia z Zamawiającymi w oparciu o program kursu opracowany przez organizatora kształcenia. Kurs może odbyć się w każdym dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  1. Kosz kursu

                  +  koszt egzaminu kwalifikacyjnego UDT  – 152,00* zł

Po zakończonej usłudze i pozytywnie zdanych egzaminach (wewnętrzny oraz przed komisją UDT) uczestnikom kursu zostaną wystawione i przekazane zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniana przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.