EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Obsługa podestu ruchomego

1. Nazwa szkolenia

    Obsługa podestu ruchomego przejezdnego.

2. Czas trwania szkolenia
 

    Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

4. Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przez komisją z UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.


 

 

 

5. Treści szkolenia

 1. Wytrzymałość podestów.
 2. Urządzenia zabezpieczające.
 3. Podwozia.
 4. Mechanizmy napędowe konstrukcji.
 5. Wsporczej platformy roboczej.
 6. Platforma robocza.
 7. Urządzenia sterownicze.
 8. Zasady eksploatacji podestów ruchowych przejezdnych.
 9. Oznakowanie podestów przejezdnych.
 10. Dozór techniczny.
 11. Bhp.
 12. Cześć praktyczna.

6. Termin realizacji szkolenia

Szkolenie będzie odbywało się w terminie i siedzibie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na podeście Zamawiającego.

 1. Kosz szkolenia

 

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi "Podestów ruchomych przejezdnych" kat. I P.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.