EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Obsługa suwnic

  1. Nazwa formy kształcenia

Szkolenie kandydatów do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo.

  1. Wymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN – ISO 9926 – 1

kandydaci na operatorów w/w suwnic, wciągarek powinni mieć:

- co najmniej 18 lat;

- potwierdzoną przez lekarza przydatność do zawodu (zaświadczenie lekarskie);

- ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnicy.

Kierując pracowników na szkolenie do obsługi suwnic należy rozpatrzyć następujące cechy psychiczne rozmawiając z kandydatem przed skierowaniem go na takie szkolenie:

- odporność na stres;

- zrównoważenie psychiczne;

- poczucie odpowiedzialności.

  1. Cele kształcenia

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności II S: suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo.

  1. Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzinowy

kat. II S

1.

2.

3.

1.

Przepisy dozoru technicznego i inne dotyczące eksploatacji suwnicy.

1

2.

Ogólne wiadomości o suwnicach.

1

3.

Budowa części mechanicznych suwnicy.

1

4.

Napęd i sterowanie elektryczne suwnicy

1

5.

Zawiesia i sprzęt pomocniczy.

1

6.

Obowiązki i zadania operatora

1

7

BHP i pierwsza pomoc

2

7.

Zajęcia praktyczne.

8

 

Razem

16

 

  1. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia

Do uzgodnienia z Zamawiającymi w oparciu o program szkolenia opracowany przez organizatora kształcenia.

  1. Kosz szkolenia

Dla grupy posiadającej praktykę w zakresie obsługi ww. urządzeń istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 8 godz. lekcyjnych

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.