EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Ochrona Danych Osobowych

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ochrony danych osobowych z punktu widzenia prawa oraz teleinformatyki. Zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych jest możliwe dzięki połączeniu wiedzy z powyższych dziedzin nauki, przy czym największy nacisk zostanie położony na prawne aspekty zagadnienia. Studia pozwolą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną niezbędną m.in. na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji. Zadaniem studiów jest także podniesienie kwalifikacji pracowników sektora publicznego oraz prywatnego, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi.

Adresaci studiów:
•prawnicy i administratywiści stosujący ustawę o ochronie danych osobowych,
•administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych
•pracodawcy,
•osoby zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej,
•osoby zatrudnione w urzędach (administracja zespolona, niezespolona, jednostki samorządu terytorialnego itp.),
•pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne,
•osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
•podmioty zajmujące się ochroną danych osobowych,
•absolwenci wyższych uczelni zainteresowani problematyką ochrony danych osobowych.

Korzyści dla studentów:
Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu prawnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych. Uzyskanie nowych kwalifikacji, pozwoli na objęcie stanowisk związanych z zapewnianiem odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Absolwent studiów podyplomowych będzie także przygotowany do wprowadzenia w instytucjach publicznych i prywatnych - systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa. Uczestnik studiów zostanie przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony baz danych.

Wykładowcy:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie: multimedialnych wykładów, ćwiczeń, warsztatów, studiów przypadku. Wykładowcy to wybitni specjaliści posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawnej ochrony danych osobowych. Prowadzący zajęcia to także profesjonaliści z zakresu nauk informatycznych/technicznych, którzy w przystępny sposób przedstawią zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych.

Ramowy program studiów:
1. Przepisy ogólne dotyczące ochrony danych osobowych
2.Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa - zwłaszcza prawa konstytucyjnego, prawa pracy, prawa karnego, administracyjnego
3. Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie międzynarodowym publicznym.
4. Dostęp do informacji publicznej i jego granice.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych w tym przez:
- administrację publiczną,
- organy wymiaru sprawiedliwości,
- organy bezpieczeństwa publicznego,
- podmioty świadczące usługi medyczne,
- fundacje, stowarzyszenia i związki zawodowe;
- przetwarzanie danych w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeń, mieszkalnictwa, przez operatorów telekomunikacyjnych; przetwarzanie danych w sieciach komputerowych; przetwarzanie danych przez pracodawców.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
7.Ochrona danych biometrycznych i przetwarzanie danych biometrycznych
8. Ochrona danych osobowych i prywatności w internecie
9. Bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych
10. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
11.Bezpieczeństwo systemów IT
12. Funkcje GIODO, kontrole przetwarzania danych osobowych.
13.Sposoby zabezpieczenia zbiorów danych
14. Rejestracja zbiorów danych osobowych, podstawy prawne, wyłączenia.
15. Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji związanej z rejestracją.16.
16. Przepisy karne:
- przetwarzanie danych osobowych przez nieuprawnionego,
- nieprawidłowe przechowywanie danych,
- udostępnianie danych osobom nieuprawnionym,
- naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych,
- niezgłoszenie danych do rejestru,
- niedopełnienie obowiązku poinformowania.
17. Ochrona danych osobowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich.
18. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 3800 zł

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.