EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

,,Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych - Certyfikowane Szkolenia Językowe i TIK dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego"

Informacje o Projekcie

 

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0008/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 006 557,89 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 855 574,21 PLN

 

Główny cel projektu:

Podniesienie poziomu znajomości języka obcego i obsługi komputera wśród 264 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 25-67 lat, bez względu na status na rynku pracy, w tym minimum 55% kobiet, 60% osób zatrudnionych w MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej i 80% osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach oraz uzyskanie kwalifikacji językowych i TIK przez min. 85% ww. grupy w okresie od 01.06.2017r. – 31.10.2018r.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte:

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące szkolenia językowe lub ICT, dzięki którym 144 osoby podniosą kompetencje językowe, natomiast 96 osób kompetencje ICT. Minimum 80% osób potwierdzi uzyskanie umiejętności uzyskaniem certyfikatu TELC lub ECCC. Nabyte kompetencje wpłyną na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 264 osoby (146K/118M), które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Realizacja kursów z języka angielskiego na poziomie od A1 do B2 w wymiarze 120 godzin.
  2. Realizacja kursów z języka niemieckiego na poziomie od A1 do B2 w wymiarze 120 godzin.
  3. Realizacja kursów z zakresu TIK na poziomie od A do B w wymiarze 96 godzin.

Liczba grup uruchamianych na danym poziomie jest uzależniona od faktycznych potrzeb Uczestników projektu i wyników testów językowych. Kursy zakończą się egzaminami zewnętrznymi, zgodnymi z CEFR (w przypadku kursów językowych) oraz DIGCOMP (w przypadku kursów TIK).

 

 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.