EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. 
Aby uzyskać licencję pośrednika bez egzaminu, kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym, dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz odbyciem praktyk zawodowych.

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom jak również satysfakcję z wykonywanej usługi, jednak najważniejszym celem staje się poprzez ich ukończenie, możliwość ubiegania się o nadanie licencji zawodowej. 
W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych i banków oraz prawnych możliwości zabezpieczeń procesu kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Zagadnienia prawne, które prowadzone są na studiach podyplomowych dotyczą szczególnie rodzaju umów pośrednictwa oraz współpracy pośrednika z notariuszem i instytucjami udzielającymi kredytów bankowych pod zastaw nieruchomości. W ramach studiów przedstawione są informacje o rynkach nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednika w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych; uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjacki, inżynierskie).


Korzyści dla uczestnika studiów:

Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia praktyczne. Ukończenie tych studiów daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
Studia stają się jednym z niezbędnych kroków do ubiegania się o nadanie licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Harmonogram studiów zgodny jest z minimum programowych dla kształcenia pośredników w obrocie nieruchomościami opracowanym przez Ministerstwo Budownictwa.
Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia, które wraz z odbytą praktyką będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytuł zawodowego "Pośrednika w obrocie nieruchomościami".
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie pośrednika w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby również ubiegać się o licencję w zakresie zarządzania nieruchomościami, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z tego zakresu. W związku z tym, że programy tych studiów są ze sobą w części spójne, istnieje możliwość zaliczenia części zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tylko tematykę dla zarządzania nieruchomościami.

Sylwetki wykładowców:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń - warsztatów, seminarium dyplomowego. W ramach ćwiczeń analizowane są transakcje wybranych nieruchomości, co wpływa na podniesienie aktywności słuchaczy w procesie dydaktycznym. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczna, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów podyplomowych.

Program studiów:

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Gospodarka rolna, leśna i wodna
Ochrona danych osobowych
Zamówienia publiczne

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
Podstawy budownictwa
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości

IV POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

V OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Procedury w obrocie nieruchomościamiPodatki i opłaty związane z nieruchomościami
Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
Notariusz w obrocie nieruchomościami

VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia
Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
Doradztwo na rynku nieruchomości
Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień
Obrona pracy dyplomowej

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 216 godz

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.