EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Proces Inwestycyjny i Administracja Budowlana

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie współdziałania z organami administracji rządowej zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Adresaci

Architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów

Przepisy prawa regulacje całą sferę działalności inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów budzą wiele wątpliwości, a nawet kontrowersji. Uczestnik studiów podyplomowych dokładnie pozna obowiązujące przepisy prawa i ich interpretację.

Wykładowcy (sylwetki)

Praktycy budownictwa, zwłaszcza ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych a także urzędów administracji państwowej związanej z dziedziną budownictwa. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowego.

Program studiów – ramowy i szczegółowy

Zagadnienia

Forma zaliczenia studiów

Czas trwania studiówLiczba godzin: 160
Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena: 3.500 zł

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.