EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Przygotowanie Pedagogiczne

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, 
bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Program przygotowania pedagogicznego realizowany jest w formie półtorarocznych (trzysemestralnych) studiów podyplomowych, które obejmują następujące zagadnienia:
 
Program studiów:

Podstawy wiedzy pedagogicznej
Psychologia dla nauczycieli
Nauczyciel jako wychowawca
Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
praktyka pedagogiczna
Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
Dydaktyka całożyciowego uczenia się
Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
praktyka dydaktyczno-metodyczna
Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia

Forma zaliczenia:

Praktyka pedagogiczna
Praca dyplomowa
Test końcowy

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz. + 150 godz. praktyk

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.