EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Smart gimnazja - czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla szkół gimnazjalnych

Tytuł projektu: "Smart Gimnazja, czyli zajęcia rozwijająco – doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"

Oś III Edukacja.

Działanie 3.2. Edukacja ogólna,

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projektodawca: Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Cel partnerstwa:
Działania dotyczące kształtowania, podnoszenia kompetencji TIK oraz zdobywania nowych kwalifikacji nauczycieli słupskich szkół, przeprowadzenie spotkań integrujących młodzież, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe.
Przygotowanie młodzieży do planowania ścieżki kariery zawodowej. Projekty będą realizowane w podziale na następujące etapy kształcenia:
- szkoły podstawowe (I etap edukacyjny klasy I-III, II etap edukacyjny klasy IV-VI),
- gimnazja (III etap edukacyjny),
- szkoły ponadgimnazjalne (IV etap edukacyjny).
Działania mają zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje oraz zdobycie kwalifikacji do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) nauczycieli uczących w szkołach Miasta Słupska.

Zakres tematyczny projektów:
Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projektach musi prowadzić do
uzyskania wybranych kompetencji i kwalifikacji
- w zakresie pracy z uczniem dysfunkcyjnym o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w tym z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone z użyciem
następujących typów działań:

Certyfikowane studia podyplomowe kształcące kompetencje w pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych:
- studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
- studia podyplomowe surdopedagogika i tyflopedagogiki
- studia podyplomowe pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna
- studia podyplomowe oligofrenopedagogika

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.