EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Socjoterapia

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności. 
Studia podyplomowe Socjoterapia przygotowują absolwentów do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. "grup ryzyka" (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). 
W programie studiów przewidziano też warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne słuchaczy Studium oraz wgląd w mechanizmy kontroli emocjonalnej i własne zasoby osobowościowe. Zaplanowano również zajęcia z psychoedukacji i psychoterapii rodzin. 
Uczestnictwo w zajęciach studium przygotowuje do zdobycia i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych. 
Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego - awansu zawodowego nauczyciela.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych. 
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy należy kojarzyć z wysoką jakością kształcenia. Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii jest gwarancją zdobycia uznanej formy doskonalenia zawodowego.

Program studiów:

Podstawy socjoterapii
Psychologia zieci i młodzieży
Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Sytuacja prawna dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie
Mechanizmy uzależnień
Psychologia małych grup
Psychopatologia i psychoterapia rodziny
Współczesne kierunki psychoterapii
Interwencja kryzysowa
Metodyka pracy socjoterapeutycznej
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji
Warsztaty socjoterapeutyczne
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Organizacja czasu wolnego młodzieży
Praktyki socjoterapeutyczne
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa - scenariusz/konspekt zajęć
Obrona pracy - przeprowadzenie treningu socjoterapeutycznego

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.