EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Socjoterapia

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności. 
Studia podyplomowe Socjoterapia przygotowują absolwentów do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. "grup ryzyka" (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). 
W programie studiów przewidziano też warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne słuchaczy Studium oraz wgląd w mechanizmy kontroli emocjonalnej i własne zasoby osobowościowe. Zaplanowano również zajęcia z psychoedukacji i psychoterapii rodzin. 
Uczestnictwo w zajęciach studium przygotowuje do zdobycia i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych. 
Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego - awansu zawodowego nauczyciela.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych. 
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy należy kojarzyć z wysoką jakością kształcenia. Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii jest gwarancją zdobycia uznanej formy doskonalenia zawodowego.

Program studiów:

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa - scenariusz/konspekt zajęć

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 360 godz.

Cena: 3600 zł + 200 zł wpisowego

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.