EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Surdopedagogika

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno - pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych.
 
Adresaci studiów:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w szkołach kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami.
Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Surdopedagogiki", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).
 
Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. uzyskanie kwalifikacji w zakresie surdopedagogiki.
 
Program studiów:

Forma zaliczenia:

Karta zaliczeń
Praca dyplomowa
Dziennik praktyk
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/ 480 (w tym 120 godzin praktyk) 

Cena: 4500 zł

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.