EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Nazwa formy nauczania.

 Metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

2. Cel edukacji.

Podstawowym celem niniejszego szkolenia jest przekazanie słuchaczom metod przygotowania
i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy.

3. Zakres tematyczny.

Realizacja celu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:
- wybrane zagadnienia z pedagogiki osób dorosłych,
- wybrane zagadnienia z psychologii uczenia się instruktora i nauczania innych,
- metodyka łączenia praktycznego i teoretycznego nauczania zachowań zgodnych z wymogami bhp,
- przygotowanie scenariusza zajęć, opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego.

4. Zasady doboru uczestników.

Uczestnikami tej formy szkolenia mogą być osoby skierowane przez pracodawcę. Ten wymóg wynika
z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972), które stanowi : „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

5. Czas trwania i sposób organizacji.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i obejmuje podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, metodyki przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę i umiejętności metodycznego przygotowania instruktorów szkolenia stanowiskowego. Prowadzący zajęcia przekazują słuchaczom metody i techniki samokształcenia potrzebne w ich pracy instruktora. Pod opieką wykładowcy uczestnicy szkolenia opracowują konspekt szkolenia stanowiskowego dla wybranego stanowiska pracy.

  1. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp.

Temat

Liczba godzin

wykładów

teoretycznych

zajęć

praktycznych

1.

Zasady i metody nauczania dorosłych.

2

 

2.

Metody i formy prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

2

1

3.

Planowanie, przygotowanie programu
i organizacja instruktażu stanowiskowego.

1

1

4.

Metody kontroli oraz ocena skuteczności szkolenia.

1

 

Razem:

6

2

  1. KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs prowadzi specjalistyczna kadra wykładowców składająca się przede wszystkim z nauczycieli akademickich wydziałów pedagogicznych uczelni warszawskich posiadająca wieloletnią praktykę w zakresie metodyki nauczania.

Cena -  1 200 zł/grupę do 15 osób

Cena  - 1 400 zł/grupę do 20 osób

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.