EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Technika i Informatyka

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.
 
Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z Techniki i Informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się środkami technicznymi i informatycznymi, zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Techniki i Informatyki.
 
Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Technika i Informatyka" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Po zakończeniu absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom sposoby rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, ukazywać możliwości zastosowań komputerów, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych.
 
Program studiów:

Historia kultury i techniki
Technika w środowisku ucznia 

Rysunek i dokumentacja techniczna
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Wychowanie komunikacyjne
Żywienie człowieka
Technologie obróbki materiałów
 

Informatyka 

Technologie informacyjne 

Metodyka nauczania techniki
Metodyka nauczania informatyki
Szkolna praktyka metodyczna
Seminarium i konsultacje

Warunki zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/574 godz

Cena: 4800 zł

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.