EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Technika i Plastyka

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole. 
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.
 
Adresaci studiów:

Studia z zakresu "Technika i plastyka" mają dać szansę tym wszystkim nauczycielom, których ta sytuacja dotyczy lub może dotyczyć. Zadaniem studiów jest przygotowanie nauczyciela do nauczania przedmiotu technika i plastyka, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym.
 
Program studiów:

Historia kultury i techniki
Technika w środowisku ucznia:
-Urządzenia techniczne w środowisku ucznia
-Ekonomia gospodarstwa domowego
-Ochrona środowiska naturalnego
Rysunek i dokumentacja techniczna
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Wychowanie komunikacyjne
Żywienie człowieka
Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
Kompozycja i zasady perspektywy
Estetyka
Metody i techniki aktywności twórczej:
-Rzeźba
-Fotografika
-Malarstwo
-Rysunek i liternictwo
Technologie obróbki materiałów:
-Technologia drewna
-Technologia metali
-Technologia tworzyw sztucznych
Technologie informacyjne:
-Informatyka i systemy informatyczne
-Programy użytkowe i techniki multimedialne
-Edytory obrazu
-Projektowanie graficzne
-Komputerowe wspomaganie w technice i techniki obsługi systemów komputerowych
Metodyka nauczania plastyki
Metodyka nauczania techniki
Szkolna praktyka metodyczna
Seminarium i konsultacje

Forma zaliczenia: 

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/ 570 godz.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.