EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Technologia żywności i żywienia człowieka

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 Cel studiów:

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi.Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.Doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Studiów Podyplomowych "Technologia żywności i żywienie człowieka" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Program studiów:

Analiza i ocena jakości żywności i żywienia
Technika i technologia produkcji potraw
Żywienie człowieka
Higiena i toksykologia żywności
Towaroznawstwo artykułów spożywczych
Technika i organizacja obsługi konsumenta
Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności
Marketing żywności i żywienia
Mikrobiologia żywności
Podstawy chemii żywności oraz biochemii
Ekologia i ochrona środowiska
Nowoczesne materiały i techniki opakowań żywności
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa


Czas trwania studiów: 2 semestry/ 200 godz. lub 3 semestry/ 350 godz. (dla nauczycieli)

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.