EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Tyflopedagogika

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

Cel studiów:
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób. Wyposażenie w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Ukazanie swoistości kształcenia tych osób w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.


Adresaci studiów:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w placówkach dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi studentami.
 

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki.

Ramowy program studiów:

Forma zaliczenia:
• karta zaliczeń
• praca dyplomowa


Liczba godzin: 350 godzin + 150 godzin praktyk

Czas trwania: 3 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.