EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Tyflopedagogika

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób. Wyposażenie w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Ukazanie swoistości kształcenia tych osób w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.

Adresaci studiów:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w placówkach dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi studentami.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki.

Ramowy program studiów:

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa

Liczba godzin: 480 godzin + 120 godzin praktyk

Czas trwania: 3 semestry

Cena: 3900 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.