Warsztaty

REALIZOWANE  WARSZTATY  W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014


JĘZYK ANGIELSKI


Podstawowy - środy godz. 17.15

Średnio zaawansowany - środy godz. 15.45 


NIEMIECKI


Podstawowy - trwa nabór

Średnio zaawansowany - trwa nabór


KOMPUTEROWE


Średniozaawansowany - poniedziałki godz. 14.30

Podstawowy - wtorki godz. 14.30


TENECZNE


poniedziałki - godz. 11.00


BRYDŻ


piątki - godz. 11.00


 SAMOOBRONA


Trwa nabór


JOGA


środy - godz. 14.00

ul. Garncarska 21
76-200 Słupsk
tel. 059 8417109
technik@technik.slupsk.pl

Technik Słupsk Szkoła Kompetencji

Studia podyplomowe

Szkoła językowa Harvard

Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkoły dla dorosłych

Doskonalenie nauczycieli

Kursy i szkolenia

powered by Rio Creativo