EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Wiedza o Kulturze

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Wiedza o Kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury zdobytej w ramach studiów.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wiedza o Kulturze" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o Kulturze w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów:

Historia kultury
Wiedza o sztuce
Wstęp do kulturoznawstwa
Historia filozofii
Semiotyka kultury
Historia literatury
Warsztaty artystyczne
Wiedza o muzyce
Antropologia kulturowa
Wiedza o filmie
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja międzykulturowa
Teorie kultury
Animacja i upowszechnianie kultury
Historia i kultura regionalna
Kultura ludow
Kultura audiowizualna
Cywilizacja europejska XIX i XX wieku
Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz.

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.