EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.
 
Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie do życia w rodzinie" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
 
Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do Życia w ramach różnych jednostek oświatowych.
 
Program studiów:

Wprowadzenie do filozofii społecznej
Mechanizmy życia społecznego
Wstęp do prawa
Komunikacja społeczna
Zagadnienia biomedyczne
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Wybrane problemy współczesnego świata
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
Praktyki pedagogiczne
Seminarium dyplomowe


Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 3 semestry/ 350 godz.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.