EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zacznij od siebie

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa
Numer i nazwa Poddziałania:
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Numer naboru: RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16
Tytuł projektu: Zacznij od siebie
Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2018-12-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Trwałe wejście na rynek pracy 70os, 34K,36M pozostajacych  bez pracy w tym 56 os bezrobotnych 27K,29M oraz biernych zawod 14os, 7K,7M poprzez zastosowanie wysokiej jakości programów aktywizacji zawodowej tj. pośrednictwo pracy, staże zawodowe,szkolenia zawodowe w okresie 01.02.2018-31.12.2018

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do 70os,34K,36M osób w wieku 30 lat i więcej z woj.lubelskiego (w rozumieniu KC):
- bezrobotni oraz bierni zawodowo,należące co najm do jednej z nast. gr: os. w wieku 50 lat i więcej;K;os. niepełnosprawne;os. długotrwale bezrob;os. o niskich kwalifikacjach
- rolników i członków ich rodzin zarejstrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne należące do co najmniej jednej z nast. grup:os. w wieku 50 lat i więcej;os, długotrwale bezrobotnych, os.niepełnosprwnr;os. o niskich kwalif. Prowadzący indywidulanie gosp rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie skierowane do os bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy, w rozumieniu art.33 ust. z dn 20.04.2004 o prom zatrudn
i instytucji rynku pracy

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy zawodowe oraz zatrudnienie przez okres od trzech miesięcy do pół roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

To ogromna możliwość pozyskania nowych kompetencji, ukazania przez pracownika swojego potencjału i zaangażowania a ze strony pracodawcy możliwość sprawdzenia i korygowania pożądanych cech w poszczególnych zawodach.

W ramach programu „CE Technik”  proponuje również możliwość odbycia certyfikowanych kursów zawodowych w białych i zielonych zawodach:

Zawody te odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy oraz Indywidualnym Planom Działań, które są opracowywane na podstawie diagnozy beneficjentów projektu – osoba biorąca udział w przedsięwzięciu ma ogromne szanse na sukces zawodowy. Ponadto w ramach projektu, dla osób które zdecydują się na udział oferujemy:

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Strona projektu:
www.zacznijodsiebie.eu

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.