EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zamówienia publiczne i dyscyplina finansowa w rachunkowości budżetowej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

Cel:

poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i zasad dyscypliny finansowej.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób pełniących funkcje głównych księgowych, skarbników 
i pracowników działów finansowo - księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach. Ponadto do udziału w Studiach zapraszamy członków komisji przetargowych, pracowników komórek, a także wszystkich poszukujących przydatnych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne poszukiwanie pracy.

Ramowy program:

Zasady obsługi platformy internetowej 
Podstawy rachunkowości i wstęp do rachunkowości  
Ustawy o finansach publicznych      
Jednostki organizacyjno-prawne sfery budżetowej    
Zamówienia publiczne   
Gospodarka finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego   
Wycena i ewidencja majątku publicznego 
Wprowadzenie do wykorzystania funduszy unijnych  
Wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe  
Ewidencja operacji bilansowych i wynikowych występujących jednostkach w jednostkach budżetowych    
Ewidencja funduszy 
Klasyfikacja i ewidencja kosztów wg. klasyfikacji budżetowej   
Przychody i związane z nimi koszty  
Rozrachunki i rozliczenia   
Rachunkowość organów podatkowych i podział środków dla JST   
Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania w jednostkach finansów publicznych  
Kontrole w jednostkach i audyt    
Budżet zadaniowy   
Zasady dyscypliny finansowej 
Rachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość organów podatkowych
Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa
Nadzór Regionalnych Izb Obrachunkowych
Seminarium dyplomowe
 

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.