EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie jakością

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

Cel studiów:

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją i Systemów Zarządzania Jakością (SZJ). Przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia SZJ, Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój Systemów Zarządzania w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju adaptacyjnego przedsiębiorstw na rynku krajowym i europejskim.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, do liderów, osób odpowiedzialnych w firmie za zapewnienie jakości, pracowników produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, a także do absolwentów studiów wyższych.
Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, osoby odpowiedzialne za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie Systemów Zarządzania Jakością, Zintegrowanych Systemów Zarządzania lub zarządzania produkcją w firmach i instytucjach.

Dodatkowe uprawnienia:

Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością w ramach programu studiów przejdą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Atuty:

Możliwość wzięcia udziału również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przez Centrum Edukacyjne Technik - preferencyjne ceny.
 
Korzyści dla studentów:

• Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania, 
prowadzenia i dokumentowania wyników auditu;
• Nauczą się projektować, wdrażać i nadzorować systemy zarządzania jakością 
(ISO 9001), systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
• Zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego i procesowego podejścia do zarządzania jakością i dodawania wartości dla klientów. 
• Zdobędą praktyczną wiedzę na temat narzędzi i technik poprawy efektywności, takich jak Lean Manufacturing, KAIZEN, 5 S, Analiza FMEA, VSM.
• Zapoznają się z możliwościami statystycznego sterowania procesami i zarządzania projektami. 
• Zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami. 
• Będą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w firmach i instytucjach.
 
Ramowy program studiów:

Zarządzanie jakością wg wymagań normy ISO 9001
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001
i jego dokumentowanie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu
PN-N-18001:2004. Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Auditowanie systemów zarządzania wg ISO 19011
Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditów wewnętrznych
Efektywna komunikacja - doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Asertywność w procesie komunikowania się, kierowanie rozmową, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
Techniki i narzędzia zarządzania jakością
FMEA – Analiza przyczyn i skutków wad
Koszty jakości
Bezpieczeństwo żywności – wymagania prawne
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności
Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna
Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001, ISO 22000:2005
Szkolenie zakończone egzaminem jednostki certyfikującej SAIGlobal
Wymagania standardu IFS v. 6 i BRC v. 6 dla żywności oraz wymagania standardów dla produkcji opakowań do żywności

Forma zaliczenia:

Testy z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Liczba godzin: 190/2 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.