EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

Przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę menedżerską i techniczną. Uczestnicy zapoznają się z podejściem procesowym i projektowym do systemów zarządzania, a także posiądą niezbędne umiejętności menedżerskie i interpersonalne do kompetentnego kierowania ludźmi w organizacjach.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.

Atuty:

- Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG NORMY ISO 22000:2005 - CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ (po zdaniu egzaminu). Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.
- Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska wg ISO 9001:2008, PN-N18001:2004 i ISO 14001) – certyfikat zewnętrznej jednostki certyfikującej - preferencyjne ceny.
- Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków i auditorów jednostki certyfikującej.

Korzyści dla studentów:

Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania ryzykiem i jakością procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Uczestnicy studiów:

•zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów,
•zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego,
•poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS,
•zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań,
•podczas treningu nabędą praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami,
•rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach,
•zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.

Sylwetki wykładowców:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów w standardach ISO oraz HACCP. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy.
 
Ramowy program studiów:

Zarządzanie jakością wg wymagań normy ISO 9001
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001
i jego dokumentowanie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu
PN-N-18001:2004. Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Auditowanie systemów zarządzania wg ISO 19011
Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditów wewnętrznych
Efektywna komunikacja - doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Asertywność w procesie komunikowania się, kierowanie rozmową, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
Techniki i narzędzia zarządzania jakością
FMEA – Analiza przyczyn i skutków wad
Koszty jakości
Bezpieczeństwo żywności – wymagania prawne
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności
Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna
Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001, ISO 22000:2005
Szkolenie zakończone egzaminem jednostki certyfikującej SAIGlobal
Wymagania standardu IFS v. 6 i BRC v. 6 dla żywności oraz wymagania standardów dla produkcji opakowań do żywności

Forma zaliczenia:

•testy z wybranych zagadnień programowych
•Praca dyplomowa
 
Liczba godzin: 190/2 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.