EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie Kryzysowe

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

W dobie wzmożonych ataków terrorystycznych, katastrof drogowych, kolejowych, przyrodniczych, awarii i skażeń przemysłowych niezwykle istotnym problemem jest profilaktyka w tym zakresie oraz przygotowanie zespołów ludzkich do zwalczania i usuwania ich negatywnych skutków. 
Program studiów podyplomowych jest ukierunkowany na realizację podstawowego celu jakim jest przekazanie uczestnikowi niezbędnej wiedzy służącej m.in.:
identyfikacji i właściwej interpretacji mogących powstać zagrożeń,
możliwości prawnych,
oceny i analizy wykorzystania posiadanych sił i środków,
możliwości wykorzystania technologii i systemów IT w celu optymalizacji podejmowanych działań.
Studia mają ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu działania systemów:
ratownictwa medycznego,
ochrony przeciwpożarowej,
Ratowniczo-Gaśniczego,
ochrony ludności.
 
Adresaci studiów:

kadra kierownicza oraz urzędnicy państwowi (urzędów wojewódzkich, miejskich i gminnych) 
samorządowi wszystkich szczebli związani z zarządzaniem kryzysowym
pracownicy wojewódzkich, miejskich i gminnych wydziałów reagowania kryzysowego
pracownicy obrony cywilnej
pracownicy wojska
służba zdrowia
pracownicy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Straży Pożarnej
Policja
Straż Miejska
pracownicy zakładów przemysłowych odpowiedzialni za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń
kadra kierownicza zakładów komunalnych
 
Program studiów:

Zarządzanie w zagrożeniach specjalnych - wprowadzenie, wybrane zagadnienia
Zaburzenia psychiczne w masowych katastrofach; zespół stresu pourazowego
Zarządzanie służbą zdrowia w zagrożeniach specjalnych
Pierwsza pomoc przedlekarska
Zagrożenia biologiczne i chemiczne
Zagrożenia - rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwepidemiczna
Seminarium dyplomowe
Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych
Systemy ISO a sytuacje kryzysowe - wybrane zagadnienia
Zarządzanie logistyką
Seminarium podyplomowe


Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godz.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.