EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie Nieruchomościami

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. 
Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomościami bez egzaminu, kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym, dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz odbyciem praktyk zawodowych.

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura zarządcy nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu jak również satysfakcję z wykonywanej usługi, jednak najważniejszym celem staje się poprzez ich ukończenie, możliwość ubiegania się o nadanie licencji zawodowej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz prawnych. W ramach studiów przedstawione są informacje o rynkach nieruchomościami i prowadzeniu działalności zarządcy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem zarządcy nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych; uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie).

Korzyści dla uczestnika studiów:

Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia praktyczne. Ukończenie tych studiów daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
Studia stają się jednym z niezbędnych kroków do ubiegania się o nadanie licencji w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Harmonogram studiów zgodny jest z minimum programowym dla kształcenia zarządców nieruchomościami opracowanym przez Ministerstwo Budownictwa.
Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia, które wraz z odbytą praktyką będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytuł zawodowego "Zarządcy nieruchomościami".
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, którzy chcieliby również ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z tego zakresu. 
W związku z tym, że programy tych studiów są ze sobą w części spójne, istnieje możliwość zaliczenia części zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tylko tematykę dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 
Sylwetki wykładowców:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń - warsztatów, seminarium dyplomowego. W ramach ćwiczeń analizowane są różne formy zarządzania na podstawie wybranych nieruchomości, co wpływa na podniesienie aktywności słuchaczy w procesie dydaktycznym. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczną, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów podyplomowych.
 
Program  studiów:

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

IV ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

V ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy
 
Czas trwania studiów: 2 sem. / 288 godz.

Cena: 3000 zł

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.