EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie Ochroną Środowiska

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Adresaci studiów:

Zarząd i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów:

Student zdobędzie umiejętność prawidłowej oceny stanu technicznego budynku, będzie potrafił zidentyfikować występujące problemy w eksploatacji, rozwiązywać trudności techniczne występujących w budynku, a także pozna obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, posiądzie umiejętność prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnik opanuje określenia dotyczące realizacji takie jak naprawa, wzmocnienie, remont, modernizacja, przebudowa itp. Kolejnym atutem studiów jest możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu doboru i wykonania wzmocnień elementów budynku.

Wykładowcy:

Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowe.

Program studiów:

Forma zaliczenia studiów:

Liczba godzin: 196

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3400 zł

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.